พิธีพุทธาภิเษก วัดกระจัง 8 พ.ค. 52   Leave a comment

พิธีพุทธาภิเษกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:29 น. ณ กระจัง ถนน บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ พิธีนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อพุทธาภิเษก พระสังกัจจายน์และพระอุปคุต โดยอาจารย์วิเชียร์ทำหน้าที่เป็นพรามห์ ผู้อ่านโองการอัญเชิญเทพเทวาเข้าร่วมพิธีนี้

ในงานมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านเป็นผู้ทำพิธี

ท้ายที่สุดอยากจะฝากสิ่งที่สำคัญให้ทุกท่านเก็บไว้เป็นแง่คิด ตรงที่การพุทธาภิเษกนั้น ท่านหวังให้เราได้ใช้เป็นอนุสติตามนึกระลึกถึงพระเพื่อประโยชน์ใหญ่ภายหน้า

อานิสงส์การสร้างพระ

พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ ดังนี้

๑.ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง
อันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็น ตถาคตโพธิศรัทธา

๒. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี

๓. เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมา
จัดเป็นกุศลส่วน วัยยาวัจจมัย

๔ .เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรณ์
ถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วย ทั้งผู้อื่นด้วย
กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา

๕. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธปฏิมา
ส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม
มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชน
และมีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ
ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิกาล

๖. ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันทีในสมัยกาลมรณะแล้ว
หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นปรากฎให้จิตก่อนจุติ

๗. เป็นการส่งเสริมพุทธศิลป์ให้เจริญแพร่หลาย
พุทธศิลป์นั้นในชนที่เจริญทางสติปัญญา
เขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อน
เป็นสัญญลักษณ์แห่งสันติธรรม และปัญญาธนบริสุทธิ์

(ที่มา : “การสร้างพระพุทธรูปจะได้บุญอย่างไร” ใน สำนักพุทธรัตนประทีป
ศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนา ๒๕ ศตวรรษ โดย เสถียร โพธินันทะ, หน้า ๑๒๔-๑๒๕)

ตามคติความเชื่อของ พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าอานิสงส์สร้างพระได้ชื่อว่าเจริญกรรมฐานข้อพุทธานุสติ และเป็นการบูชาพระรัตนตรัยสร้างบุญกุศลที่มั่นคงถาวรชั่วนิจนิรันดร์กาลทั้ง แก่ตนและแก่บุคคลผู้ร่วมอนุโมทนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แผ่ไพศาลไปได้ ไกลได้ร่วมกิจกรรมอันจักนำประโยชน์สุขสู่ตนและสู่สังคมฯลฯนอกจากนี้พระสงฆ์ ทั้งในอดีตและปัจจุบันแสดงธรรมเทศน์เกี่ยวกับกับอานิสงส์สร้างพระเช่น

๑.หลวง ปู่ดู่พรหมปัญโญวัดสะแกจ.พระนครศรีอยุธยาแสดงธรรมไว้ว่าสร้างพระ๑องค์ได้ อานิสงส์๕กัปไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สร้างด้วยอะไรก็ตามหมายความว่าบุญกุศลจะตาม หนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง๕กัป

๒.หลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจ.อุทัยธานีกล่าวว่า “การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยากคือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้า ทั้งหมดการสร้างองค์ปฐมนี้ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่โดยใช้บัญชีสีทองเป็นทองคำ ล้วนทั้งเล่มจดบันทึก (เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา)ก็แสดงว่าคนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐม ได้นี้ต้องเป็นคนมีบุญมากและไปนิพพานได้เร็วมาก”

๓.หลวงพ่อขอมวัดไผ่ โรงวัวจ.สุพรรณบุรีเคยแสดงธรรมไว้ว่าผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์ เล็กเท่าต้นคาก็ดีใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหมเป็นอินทร์หมื่น ชาติแสนชาติถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติแสนชาติจะไม่ เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน

๔.พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ หรือครูบาชัยยะวงศาพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มจ.ลำพูนเคยแสดงธรรมไว้ว่าการ สร้างพระเปรียบได้กับธนาคารบุญซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้นจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีผู้มากราบไหว้สักการบูชาเท่ากับจำนวน คนและจำนวนครั้ง

๕.พระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรัญฐิตธัมโมวัด อัมพวันจ.สิงห์บุรีเคยแสดงธรรมไว้ว่าการที่ผู้สร้างพระพุทธรูปเกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้และออกมาทำทานในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี “ความเห็นตรงเห็นถูกแท้” เพราะเป็นบุญของตนเองไม่ใช่บุญของใครเลยผู้สร้างพระพุทธรูปชื่อว่าเป็นผู้ ไม่ประมาทชื่อว่าเป็นผู้เตรียมตัวก่อนตาย

๖. หลวงพ่อปานวัดบางนมโคแนะนำว่าควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันออกหรือทิศ เหนือ ไม่ควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันตก หรือทิศใต้ เพราะจะทำให้สตางค์ไม่เหลือใช้


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: