การตั้งศาล   Leave a comment

ขั้นตอนการตั้งศาล

ประการแรก- กำหนดสถานที่ตั้งศาลในตำแหน่งที่ดีและเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณา 4 ข้อหลักดังนี้

 1. น้ำชายคาไม่ตกใส่ตัวสาลและพื้นศาล
 2. ไม่ตั้งศาลติดกับห้องน้ำ หรือห้องส้วม
 3. ใต้พื้นศาลต้องไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งหรือน้ำเสีย
 4. ไม่หันหน้าศาลเข้าหาตัวบ้านหรือบานประตู และในตำแหน่งตั้งศาลไม่ควรตรงกับประตูหน้าบ้าน

ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นั้น พิจารณาตามความเหมาะสม แต่ในสี่ประการที่กล่าวมาข้างต้น ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

ประการที่สอง- เมื่อได้สถานที่ตามต้องการและเหมาะสมที่สุดแล้ว ต้องทำการเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้่อย โดย

 1. ดูแลพื้นที่บริเวณนั้นให้สะอาด เรียบร้อย ปราศจากขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล
 2. ห้ามมีตอไม้อยู่ใต้พื้นศาล ถ้ามีัต้องขุดถอนออกให้เรียบร้อย

ประการที่สาม-คือการปรับปรุงพื้นที่ในตำแหน่งที่ตั้งศาล โดย

 1. ปรับระดับพื้นที่ในบริเวณที่กำหนดให้ได้ระดับสูง ต่ำ ตามที่ต้องการ
 2. เตรียมแท่นรองรับศาลให้มั่นคงแข็งแรง ไม่ทรุด ไม่เอียง ความสูงพอประมาณ หรือตามสภาพของแต่ละสถานที่นั้น ๆ
 3. การตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล จุดบริเวณใต้เสาศาล

บนแทนจะทำหลุมเชื่อมต่อกับพื้นดิน จะไม่เทปูนปิดทับทั้งหมด เพื่อไว้สำหรับตอกไม้มงคล หรือ บรรจุสิ่งของมงคลไว้ในก้นหลุมในวันทำพิธี

ขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมสถานที่สำหรับการตั้งศาลทุกชนิด เป็นหลักใหญ่ใจความ แต่ก็ยังมีรายละเอียดปลึกย่อยอีก ถ้าไม่มั่นใจ ก็จำเป็นต้องเชิญผู้รู้มาตรวจดูให้คำแนะนำก็จะเป็นการดีที่สุด  เพราะในวันตั้งศาลก็ต้องเชิญผู้รู้มาทำพิธีอยู่แล้ว  (กรณีตั้งศาลตายายไม่ต้องมีหลุมใต้ศาล)

การกำหนดวันตั้งศาล พรามหม์จะเป็นผู้กำหนดให้ พร้อมทั้งปรึกษากับเจ้าของสถานที่เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลที่สุด คือ

 1. ไม่เป็นวันกาลิณีกับเจ้าของสถานที่
 2. ไม่ตรงกับวันอุบาทว์ โลกาวินาศในปีนั้น
 3. หลีกเลี่ยงวันห้ามในแต่ละเดือนตามโบราณจารย์กำหนดไว้  ดังนี้

เดือน 1 (ธันวาคม เดือนไทย) วันห้าม วันพฤหัสบดีและวันเสาร์

เดือน 2 (มกราคม) วันห้าม วันพุธ และ วันศุกร์

เดือน 3 (กุมภาพันธ์) วันห้าม วันอังคาร

เดือน 4 (มีนาคม) วันห้าม วันจันทร์

เดือน 5  (เมษายน) วันห้าม วันพฤหัสบดีและวันเสาร์

เดือน 6 (พฤษภาคม) วันห้าม วันพุธ และ วันศุกร์

เดือน 7 (มิถุนายน) วันห้าม  วันอังคาร

เดือน 8 (กรกฎาคม) วันห้าม วันจันทร์

เดือน 9 (สิงหาคม) วันห้าม วันพฤหัสบดีและวันเสาร์

เดือน 10 (กันยายน) วันห้าม วันพุธ และ วันศุกร์

เดือน 11 (ตุลาคม) วันห้าม วันอังคาร

เดือน 12 (พฤศจิกายน) วันห้าม วันจันทร์

ในส่วนของวันอาทิตย์ ไม่มีข้อห้าม แต่ว่าโบราณบอกว่าเป็นวันร้อน และ แรง แต่ถ้าตรวจดูฤกษ์ยามแล้วได้วันอาทิตย์ ทางพรหมณ์ผู้ทำพิธีก็จะมีวิธีแก้เคล็ดให้ ก็เป็นมงคลได้ไม่มีปัญหาต้องกังวล

อุปกรณ์เครื่องมงคลประกอบการตั้งศาล

ไม่ว่าจะเป็นศาลท้าวมหาพรหม พระพิศฆเนศ พระภูมิชัยมงคล ตายาย ตี่จู้เอี้ย สิ่งที่สำคัญซึ่งทางเจ้าของสถานที่ต้องจัดหามาเอง หรือพอร่วมกับพราหมณ์ผู้ทำพิธีได้ ห้ามให้คนอื่นจัดหาให้โดยทางเจ้าของสถานที่ไม่ได้ร่วมพิจารณาว่าตรงกับความต้องการ พอใจถูกใจหรือไม่ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะได้เป็นที่สบายใจ พอใจ ไม่มีข้อกังวลต่อไป จะเป็นมงคลกว่า สิ่งที่สำคัญดังกล่าวคือ

 1. ตัวศาล หรือ เรือนศาล
 2. องค์ที่จะนำมาประดิษฐานในศาลนั้น

ส่วนเครื่องประกอบศาลอื่น ๆ ให้ทางผู้รู้ จัดหา หรือจะจัดเองก็ได้ โดยพราหมณ์ผู้ทำพิธีจะมีรายละเอียดให้ตามแต่ละชนิดของการตั้งศาล

ชุดมงคลสำหรับบรรจุลงในหลุม (ยกเว้นการตั้งศาลตายาย)

 1. ไม้มงคลเก้าอย่าง
 2. แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นนาค
 3. พลอยเก้าสี 1 ชุด
 4. ใบเงิน ใบทอง ใบนาค
 5. ดอกไม้โปรย เช่น ดาวเรือง กุหลาบ ดอกบัว บานไม่รู้โรย มะลิ
 6. รายละเอียดนอกเหนือจากนั้นทางพรามณ์จะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม

ชุดมงคลประกอบศาล

 1. กระถางธุป
 2. เชิงเทียน
 3. แจกัน
 4. พวงมาลัยหน้าศาล
 5. พวงมาลัยสี่มุม
 6. ผ้าสามสี  1 ชุด
 7. นางสนม (คนรับใช้)
 8. นางละคร
 9. ช้าง ม้า
 10. ตุ่มเงิน ตุ่มทอง
 11. ฉัตรเงิน ฉัตรทอง หรือโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง (แล้วแต่ประเภทของศาล)

รายละเอียดเพิ่มเติมอีกไม่มาก ทางพราหมณ์ผู้ทำพิธีจะเพิ่มเติมให้หากจำเป็น

ชุดของไหว้สักการะ

ชุดของไหว้ในพิธีตั้งศาลที่จำเป็นขาดไม่ได้คือ

 1. บายศรี ปากชาม 1 คู่
 2. กล้วยน้ำว้า
 3. มะพร้าวอ่อน
 4. ผลไม้  5 อย่าง หรือ 9 อย่าง
 5. ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว
 6. ข้าวสวย ไข่ต้ม
 7. หมากพลู บุหรี่
 8. น้ำดื่ม น้ำชา
 9. กู้ง ปู ปลา (ถ้าเป็นศาลพระพรหม ไม่ใช้ของคาว)
 10. ขนมหวาน

ยังมีรายละเอียดของไหว้อย่างอื่น ทางพรามห์ผู้ทำพิธีจะจัดรายการให้เพื่อความสมบูรณ์ในพิธียิ่งขึ้น

ในขั้นตอนการตั้งศาล พรามหณ์ผู้ทำพิธีจะเป็นผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการร่วมพิธีตั้งศาลจนเสร็จสมบูรณ์ตามประเพณีปฏิบัติสืบมาแต่โบราณจารย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลสืบไป จนเสร็จพิธีทุกขั้นตอน

การดูแลรักษาความเป็นมงคล

เจ้าของสถานที่ควรสักการะบูชาให้สม่ำเสมอ โดย

 1. จุดธุป เทียน เพื่อบูชา
 2. ถวายน้ำดื่ม น้ำชา (ควรทำทุกวัน)
 3. จัดเครื่องสักการะบุชา เช่น ดอกไม้กำ พวงมาลัย ผลไม้ อาหารคาวหวาน (ศาลองค์พรหมงดของคาว)
 4. ในหนึ่งปีควรทำะพิธีบรวงสรวง กราบไหว้บูชา จัดของไหว้ครบสมบูรณ์ อย่างน้อยปีละครั้ง
 5. ถ้ามีอุปกรณ์เครื่องประกอบศาลชำรุด จัดหามาเปลี่ยนในเวลาอันสมควร หรือ เมื่อประกอบพิธีในข้อ 4  ยกเว้น ประธานในศาลนั้น ห้ามทำการเปลี่ยนเอง ให้เชิญผู้รู้มาทำพิธีให้

ถ้าไม่มั่นใจหรือเกิดความกังวลอย่าทำเอง ให้เชิญพราหมณ์หรือผู้รู้มาทำพิธิให้จะดีกว่า เพื่อความสบายใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: