การบูชาเทพยดาดาวเคราะห์   Leave a comment


ความเชื่อเรื่อง อำนาจอิทธิพลของดวงตาวแต่ละดวงเกิด ว่าเป็นมิตร และ เป็นศัตรูกัน มีผลต่อดวงชะตาชีวิตของมนุษย์ และ  การแก้ดวงชะตา เสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ มีการทำพิธีกันมากมายหลายรูปแบบ พระอาจารย์ของข้าพเจ้า-พระอาจารย์บุญมาก สัญญโม เคยบอกไว้ว่า ใช้การทำบุญ ใส่บาตร ถวายพระ แทนพิธีกรรมต่าาง ๆ ก็ได้ โดยทำการตั้งจิตอธิฐานด้วยความตั้งใจถวายบุญกุศล แด่เทพยดาดาวเคราะห์นั้นด้วยการกล่าวโดยประมาณดังนี้

แบบแรก: กรณีทราบวันเกิด ดาวเสวย ดาวแทรกตั้งนะโม 3 จบ

“ด้วยบารมี พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสังฆเจ้า คุณครูอุปฌาอาจารย์ เทพยดาฟ้าดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเทพยาดาวเคราะห์ทุก ๆ พระองค์ ซึ่งมีพระเกตุรักษาอยู่ท่ามกลางคัมภีร์มหาทักษา ข้าพเจ้าชื่อ…………………….. นามสกุล …………………………….. เกิดวันที่ ……………………………. มี ..(วันเกิด)….. เป็นเจ้าเรือนชะตาวันเกิด (คือ วันเกิดของคนทำพิธีอธิฐาน เช่น มีวันอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนชะตาวันเกิด เป็นต้น) และในขณะนี้ มี ……….เสวย ………แทรก (ใส่ชื่อดาวที่เสวยอายุ และแทรกอายุ ในขณะทำพิธี) ด้วยเทพบัญญัติ พระพรหมลิขิต ถึงความเป็นไปของดวงชะตาของข้าพเจ้า ตามลำดับ

ในวันนี้ ข้าพเจ้าชื่อ…………………….. นามสกุล …………………………….. เกิดวันที่ ……………………………. ได้จัด เช่น ผ้าไตรจีวร อาหาร คาวหวาน ธุปเรียน ดอกไม้ ปัจจัย พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ นำมาถวายแด่พระภิษุสงฆ์ เพื่อถวายบุญแด่เทพยดาดาวเคราะห์ ทุกพระองค์ ซึ่งมี ..(วันเกิด)…..เป็นเจ้าเรือนชะตาวันเกิด และในขณะนี้ มี ……….เสวย ………แทรก ในขณะนี้ ขอพระองค์ท่านโปรดเมตตาเสด็จมาร่วมบุญกุศลและอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด “

เมื่อถวายของแด่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการถวายบุญกุศลแด่เทพยดาดาวเคราะห์ต่อไป ดังนี้

การถวายบุญกุศลแด่เทพยดาดาวเคราะห์

“ข้าพเจ้าชื่อ ข้าพเจ้าชื่อ…………………….. นามสกุล …………………………….. เกิดวันที่ …………………………….

ขอถวายบุญกุศลแด่เทพยดาดาวเคราะห์ทุกพระองค์ และมี ……….เสวย ………แทรก อายุจรตามลำดับ ด้วยบุญกุศลนี้ ขอให้พระองค์มีความปิติยินดี เกษมสำราญ ทุกอริยบท ทุกเมื่อเทอญฯ”

เมื่อถวายบุญกุศลเรียบร้อยแล้ว ก็ให้อธิฐานขอพรต่อไปดังนี้

การขอพรเพทยาดาวเคราะห์

“เมื่อพระองค์ท่านรับทราบในบุญกุศลและอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วในวันนี้ ด้วยอำนาจบุญบารมีของพระองค์ท่าน โปรดเมตตา ดูแลรักษาและดลบันดาลให้การดำเนินชีวิตของ ข้าพเจ้า ชื่อ…………………….. นามสกุล …………………………….. ได้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง อุบัติเหตุเพศภัยไม่มากล้ำกราย มีความสุขความเจริญ พบสิ่งที่ดีเป็นมงคลในชีวิตของข้าพเจ้าตลอดไปด้วยเทอญ ฯ”

แบบที่สอง : กรณีไม่ทราบวันเกิด ไม่ทราบดาวเสวย และ ดาวแทรก หรือ ทราบวันเกิดอย่างเดียว ไม่รู้ดาวเสวย ดาวแทรก ก็ได้

ตั้งนะโม 3 จบ

“ด้วยบารมี พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสังฆเจ้า คุณครูอุปฌาอาจารย์ เทพยดาฟ้าดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเทพยาดาวเคราะห์ทุก ๆ พระองค์ ซึ่งมีพระเกตุรักษาอยู่ท่ามกลางคัมภีร์มหาทักษา ด้วยเทพบัญญัติ พระพรหมลิขิต ถึงความเป็นไปของดวงชะตามนุษย์ ด้วยอำนาจบารมีของเทพยดาดาวเคราะห์ที่ทรงทำหน้าที่ตระเวรไปรอบจักราศี ซึ่งเป็นมูลเหตุบันดาลผลดี ร้ายในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย และข้าพเจ้า ชื่อ …………………….. นามสกุล …………………………….. (ถ้าทราบวันเกิดก็บอกไป ถ้าไม่ทราบก็บอกชื่อนามสกุลอย่างเดียว ) ตามกำลังวันเพทยาดาดาวเคราะห์ วันเกิด เสวย และ แทรก ตามมหาทักษาอายุจรตามลำดับ

ในวันนี้ ข้าพเจ้าเชื่อ ………… สกุล ……………… เกิดวันที่ ………. (ถ้าทราบ) ได้จัด เช่น ผ้าไตรจีวร อาหาร คาวหวาน ธุปเรียน ดอกไม้ ปัจจัย พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ นำมาถวายแด่พระภิษุสงฆ์ เพื่อถวายบุญแด่เทพยดาดาวเคราะห์ ทุกพระองค์ โดยมีพระเกตุรักษาอยู่ท่ามกลางตามคัมภีร์มหาทักษา ขอพระองค์ท่านโปรดเมตตาเสด็จมาร่วมบุญกุศลและอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด “

เมื่อถวายของแด่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการถวายบุญกุศลแด่เทพยดาดาวเคราะห์ต่อไป ดังนี้

การถวายบุญกุศลแด่เทพยดาดาวเคราะห์

“ข้าพเจ้าชื่อ ข้าพเจ้าชื่อ…………………….. นามสกุล …………………………….. เกิดวันที่ ………………………(ถ้าทราบ)

ขอถวายบุญกุศลแด่เทพยดาดาวเคราะห์ทุกพระองค์โดยมีพระเกตุรักษาอยู่ท่ามกลางตามคัมภีร์มหาทักษาอายุจรตามลำดับ ด้วยบุญกุศลนี้ ขอให้พระองค์มีความปิติยินดี เกษมสำราญ ทุกอริยบท ทุกเมื่อเทอญฯ”

เมื่อถวายบุญกุศลเรียบร้อยแล้ว ก็ให้อธิฐานขอพรต่อไปดังนี้

การขอพรเทพยดาดาวเคราะห์

“เมื่อพระองค์ท่านรับทราบในบุญกุศลและอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วในวันนี้ ด้วยอำนาจบุญบารมีของพระองค์ท่าน โปรดเมตตา ดูแลรักษาและดลบันดาลให้การดำเนินชีวิตของ ข้าพเจ้า ชื่อ…………………….. นามสกุล …………………………….. ได้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง อุบัติเหตุเพศภัยไม่มากล้ำกราย มีความสุขความเจริญ พบสิ่งที่ดีเป็นมงคลในชีวิตของข้าพเจ้าตลอดไปด้วยเทอญ ฯ”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: