การบูรณะกรณีน้ำท่วมศาล   Leave a comment

จากมหาวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ มีมวลน้ำมากมายมหาศาลเข้าท่วมสูงในหลายจังหวัด ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้คนและทรัพย์สิน จำนวนมาก โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือน ต้องชำรุดเสียหาย รวมถึงสถานที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์ที่อยู่คู่กับอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เช่นศาลพระพรหม ศาลพระพิฆเนศ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และศาลเทพเทวาต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ กราบไหว้บูชา เป็นขวัญและกำลังใจในสถานที่นั้น ๆ

มีหลายท่าน ออกมาให้คำแนะนำให้การดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกันมากมาย แต่คำแนะนำในการดูแล ปรับปรุงซ่อมแซมศาลนั้น ข้าพเจ้ายังไม่เห็นผู้ใดกล่าวถึงในสื่อต่าง ๆ  ดังนั้นข้าพเจ้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้แนวทางในการดูแลรักษา เพื่อให้คงสถาพความศักดิ์สิทธิ สง่างามดังเดิม เพื่อความเป็นมงคลและขวัญกำลังใจแก่ผู้คนในสถานที่นั้น หลังจากน้ำลดลงแล้วสืบไป

 

เพื่อให้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอน ข้าพเจ้าขอแบ่งเนื้อหาออกเป็นสี่ส่วนดังนี้

1. สำรวจความเสียหาย

1.1. เกี่ยวกับบริเวณศาลที่ถูกน้ำท่วม

1.2. ตรวจสอบความเสียหายของตัวศาล

1.3. เกี่ยวกับเครื่องประกอบศาล

1.4. เกี่ยวกับองค์ประธานศาล

2. การปรับปรุงดูแล

3. เครื่องสักการะบูชา

4. ขั้นตอนการบูชาศาลโดยสังเขป

 

สำรวจความเสียหาย

ประการแรก-เกี่ยวกับบริเวณศาลที่ถูกน้ำท่วม

1. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ศาลและโดยรอบบริเวณพื้นศาล ต้องให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกมา หรือตัดระบบกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย ก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนอื่นต่อไป

2. กำจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณพื้นและโดยรอบศาลออกทั้งหมด

3. ปัด กวาด ทำความสะอาด เช็ดถูพื้นศาลและตัวเรือนศาลให้สะอาดเรียบร้อย

4. ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ ที่ปลูกอยู่บริเวณโดยรอบศาล ถ้าถูกน้ำท่วมจนตายแล้ว ให้นำออก อย่าปล่อยให้ยืนต้นตายอยู่บริเวณโดยรอบศาล

5. ปรับปรุงบริเวณโดยรอบศาล ถ้ามีดินโคลนหรือตะกอนเน่าเสียตกค้างอยู่ ให้นำออกไปทิ้งให้เรียบร้อย ถ้าเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้หาดินหรือทรายมากลบถม ปรับเกลี่ยให้เสมอสวยงามเรียบร้อยดังเดิม

ประการที่สอง-ตรวจสอบความเสียหายของตัวศาล

1. พื้นศาล แตก ร้าว ทรุดเอียง หรือไม่

2. ชุดเรือนศาล แตกหัก ร้าวเสียหายหรือไม่ เช่นเสาศาล เรือนศาลและศาลยังอยู่ในตำแหน่งเดิม หรือถูกน้ำพัดจนมีการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิมหรือไม่

3. โต๊ะตั้งเครื่องไหว้ แตกหัก ร้าว เสียหาย มีการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิมหรือไม่

เมื่อตรวจสอบแล้ว หากพบความเสียหายให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม

ประการที่สาม-เกี่ยวกับเครื่องประกอบศาล

1. กระถางธูป เชิงเทียน แจกัน

2. นางสนม นางระคร ช้างม้า

3. ตุ่มเงิน ตุ่มทอง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง โพธิ์เงิน โพธิ์ทอง

4. พวงมาลัย ผ้าสามสี

เมื่อตรวจสอบดูว่าอยู่ครบ หรือ ชำรุดสูญหายหรือไม่ หากชำรุดหรือสูญหาย ก็ให้จัดหามาแทนให้ครบและทำการจัดถวายในเวลาที่เหมาะสมและเป็นมงคลต่อไป

ประการที่สี่-องค์ประธานศาล

1. ศาลพระพรหม จะเป็นองค์พระพรหม

2. ศาลพระพิฆเนศ จะเป็นองค์พระพิฆเนศ

3. ศาลพระภูมิ จะเป็นองค์พระชัยมงคล

4. ศาลตายาย จะเป็นร่างตา-ยาย

5. ศาลเทพเทวา จะเป็นองค์เทพเทวาองค์นั้นเป็นประธานศาล

ทั้งห้าชนิดศาลนี้ เมื่อตรวจเช็คแล้ว เกิดความเสียหาย หรือชำรุดแตกหัก หรือถูกกระแสน้ำพัดพาจนสูญหาย (กรณีน้ำท่วมศาลสูงมาก) ต้องดำเนินจัดหามาทดแทน โดยต้องมีการทำพิธีบรวงสรวงและอัญเชิญให้เรียบร้อย ในวันเวลาที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามขั้นตอน จะได้เป็นมงคลสืบไป

 

การปรับปรุงดูแล

หลังจากตรวจสอบตามหัวข้อข้างต้นแล้ว พบรายการใดเสียหาย ก็ให้ปรับปรุงซ่อมแซม สิ่งใดที่สูญหาย หรือซ่อมแซมไม่ได้ ก็ให้จัดหามาทดแทน ดังที่แนะนำไปข้างต้น สิ่งที่ควรรู้คือ รายการต่อไปนี้ หากชำรุดเสียหาย ควรต้องรีบปรับปรุงดูแลโดยเร็ว ไม่ควรปล่อยไว้นานเกินไป ดังนี้

1. พื้นศาล แตกหัก ทรุดเอียง

2. ตัวศาล หักโค่น หรือ ล้ม

3. พื้นศาลและตัวศาล เคลื่อนตัวออกจากตำแหน่ง ทิศทาง องศา หรือหันทิศผิดเพี้ยนไปจากเดิม

4. องค์ประธานศาล

ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนองค์ประธานศาล จะต้องทำพิธี เจิม เบิกเนตร อธิฐานจิต ทำพิธีบรวงสรวง อัญเชิญ ตามขึ้นตอน จะได้เป็นมงคลสืบไป ส่วนกรณีที่มีการปรับปรุงดูแลโดยรวมไม่มากนัก ให้ทำการจุดธูปเทียน บอกกล่าว ขอขมา ขอพร ก็เป็นมงคลแล้ว

เครื่องสักการะบูชา

แบบพอสังเขป ดังนี้

1. บายศรีปากชาม 1 คู่

2. กล้วยน้ำว้า 2 หวี

3. มะพร้าวอ่อน 2 ลูก

4. ผลไม้ 5 อย่าง 1 ถาด เช่น สัปปะรด ส้มเขียวหวาน สาลี่ แอปเปิ้ล องุ่น เป็นต้น

5. หมากพลู บุหรี่ 1 ชุด

6. น้ำดื่ม น้ำชา อย่างละ 1 แก้ว

7. ข้าว ไข่ต้ม 1 จาน

8. ผ้าปูโต๊ะ 1 ผืน

เครื่องสักการะดังที่กล่าวมานี้ จัดหาไม่ยาก ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงมากนัก ใช้กราบไหว้บูชา บอกกล่าว ขอขมา ขอพรได้ดีและเป็นมงคลกับผู้สักการะ ในอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึง คืออุปกรณ์ที่ปกติต้องมีไว้ประจำโต๊ะบูชาอยู่แล้วได้แก่

1. เชิงเทียน

2. กระถางธูป

3. แจกัน

โดยจัดเตรียม เทียน 2 เล่ม ธูป 1 กำ ดอกไม้ใส่แจกัน 2 กำ

 

ขั้นตอนการบูชาศาล (พอสังเขป)

1. ตั้งนะโม 3 จบ

2. บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

3. ขอบารมีครูอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ ว่า ในการทำการใด ๆ ในครั้งนี้ให้เรียบร้อยไปได้ด้วยดี ไม่เกิดโทษภัย ซึ่งได้เสร็จธุระนั้นแล้ว ข้าพเจ้าได้จัดเครื่องสักการะบูชามาถวายแด่ท่าน

4. ตั้งจิตถึงองค์ประธานศาล เช่นพระพรหม พระพิฆเนศ พระชัยมงคล ตายาย หรือเทพเทวาประจำศาลนั้น ว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามที่ตั้งใจเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้จัดเครื่องสักการะบูชามากราบไหว้ ขอขมาขอพรต่อท่านแล้ว ขอให้ท่านได้โปรดเมตตาข้าพเจ้าตลอดไปด้วยเถิด

5. การกล่าวขอขมาต่อศาลโดยใช้บทนี้โดยรวมได้ มีใช้กันทั่วไปอยู่แล้ว

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ

นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา

พระภูมมะเทวา ขะมามิหัง

ในการดำเนินการทุกขั้นตอนข้างต้น จะต้องตั้งใจให้มั่นด้วยความเคารพนอบน้อมและศรัทธาทุกขั้นตอนดังนี้ เป็นอันเสร็จพิธี

การจุดธูปบูชาตามความเชื่อ

1. ศาลพระพรหม ใช้ธูป 16 ดอก

2. ศาลพระพิฆเนศ ใช้ธูป 9 หรือ 16 ดอก

3. ศาลพระภูมิ ใช้ธูป 9 ดอก

4. ศาลตายาย ใช้ธูป 5 ดอก

5. ศาลเทพเทวา ใช้ธูป 9 ดอก

จำนวนธูปดังข้างต้นนี้ อาจต่างไปบ้างตามความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งใครจะใช้ตามวิถีที่เคยปฏิบัติมาก็ไม่ผิดอะไร เพียงแต่ขอให้ตั้งจิตให้มั่นคง ไม่วอกแวก ก็ถือว่าใช้ได้

กรณีที่ต้องเชิญผู้รู้มาทำพิธี

1. ต้องเปลี่ยนพื้นศาลใหม่

2. ต้องเปลี่ยนเรือนศาลใหม่

3. ศาลเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิม

4. ต้องเปลี่ยนองค์ประธานศาล เช่น ศาลพระพรหม ก็เป็นองค์พระพรหม

ทั้งสี่หัวข้อนี้ ต้องมีการทำน้ำมนต์ปะพรม ทำพิธีถอนศาล ทำพิธีตั้งศาล มีการเจิม เบิกเนตร อธิฐาน ควรเชิญผู้รู้มาทำพิธี ยกเว้นท่านทำพิธีเหล่านี้ได้อยู่แล้ว ทั้งหมดที่ข้าพเจ้ากล่าวมา จะเน้นการบอกกล่าวด้วยคำพูด ไม่ได้เน้นบทสวด หรือโองการบูชา เพราะถ้าไม่มีความชำนาญ ก็จะมุ่งเน้นไปที่การอ่านอย่างเดียว อาจหลงลืมไปว่าเรากำลังบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ บางบทที่ใช้ประจำอยู่ก็ใช้ไป ขอให้ตั้งใจมั่นด้วยความเคารพ เชื่อมั่น และศรัทธา ดำเนินการไปตามที่กล่าวมาข้างต้น องค์ท่านต้องรับรู้ถึงการสื่อของเราแน่นอน

ทั้งนี้เราสามารถทำการสักการะบูชาศาลได้ แม้ศาลไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม แต่เป็นการบูชาสักการะทั่วไป ก็สามารถทำได้ ตามขั้นตอนที่กล่าวมา เพื่อความเป็นมงคล เป็นขวัญและกำลังใจ แก่ตัวท่านและผู้ที่อยู่อาศัย หรือทำงานในสถานที่แห่งนั้น 

ทั้งหมดนี้เป็นคำแนะนำโดยประสบการณ์ที่ได้ทำพิธีมา แนะนำด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินท่านใด หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อ วิเชียร คุรุพรหมมา 087 905 4112 ยินดีช่วยเหลือครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: